top of page
3R x4_stine Kloster.1.png

REFINE REDUCE REPLACE

Udstillingsdatoer: 9. - 24.  juni

Fernisering: 9. Juni 14-17 - kort oplæg kl. 16.00

Åbningstider:
Torsdage: 14.30-17.00
Fredage: 14.00-17.00

Lørdage: 10.00-14.00
 

Principperne "Refine, Reduce, Replace" danner grundlag for etisk praksis i det lægevidenskabelige forskningsarbejde, hvor der indgår levende væsner.

Disse principper har i samspil med MR-teknologien, dannet kreativ ramme om Stine Klosters kunstneriske arbejde med etik og forskning. 

Udstillingen som består af bl.a. lydværk, billeder og skulpturer, har afsæt i kunstnerisk research-forløb ved Aarhus Universitetshospitals MR-Forskningsscannere. Udstillingen er baseret på en dokumentarisk, kunstnerisk behandling og formidling af de sansemæssige indtryk der blev indfanget under researchforløbet, samt samtaler med stedets forskere og deres syn på etik og drømme om lægevidenskabens forsknings praksis i nutid og fremtid.

 

Med systemteoretisk blik og ved hjælp af AI-assisteret re-mediering, eksperimenteres med de analoge og digitale æstetiske biprodukter der melder sig i krydsfeltet mellem teknologi, krop og forskning.

I kraft af Klosters egen kunstneriske metode og iscenesættelse af udstillingens værker antydes en form for meta-dilemmaer, der opstår i formidlingsarbejdet med betændte emner som for eksempel dyreforsøg, og hvordan begreber som sandhed og realisme skaber paradokser i kunsten som operativt system. 
Her perspektiveres der til hvordan vi som samfund danner og forvalter etiske forståelse og praksis i forskellige domæner, og hvordan disse forståelser flytter sig historisk og kulturelt i takt med teknologiens udvikling. Der spørges til hvor vi mon står nu i vores samtid, og der poetiseres over etik i kunstnerisk praksis i en tid med avancerede digitale muligheder.

 

------------------------------


Stine Kloster (aka Ess Beck)  is a MSc Audio Design graduate from Aarhus University's Faculty of Arts and Communication (2016). 
Combining her work as an experimental musician/sound artists with multimedia and performance, she explores the cross-field between analogue and digital technology, examining how tools and technology shape creative processes and the subjective production of meaning in context of Cybernetics. This work is particularly done in light of her thesis studies in Audiovisual Culture  and Audio-dramaturgical practice. In all aspects of her working process, is an ambition to understand the nature and role of sound and technology in relation to the theatrical event, narrative, process and Human Behavioral Economics.

https://www.essbeck.dk/

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Aarhus kommune

bottom of page