top of page

SMALLSPACE / SEPT

Mikkel Kaldal
- PRETEND LIKE NOTHING HAPPENED

DATOER: 1. -16. sept

 

Fernisering: Torsdag den 31. kl 17-19

Åbningstider:

  • Fredag den 1/9: 12-17

  • Lørdag 2/9 og søndag 3/9: 12-15
    Herefter:

  • torsdag og fredag: 14-17

  • lørdag: 12-15

  • Sidste åbningsdag: Lørdag den 16. sept

Mikkel Kaldal.png

"PRETEND LIKE NOTHING HAPPENED" af Mikkel Høgh Kaldal på KH7 Smallspace udforsker sammenhængen mellem mønstre, billeder og fortællinger og deres forbindelse til minder, der gør det muligt for os at huske i længere perioder.

At forbinde mønstre, billeder og historier til minder er det, der gør os i stand til at huske i længere perioder. Disse minder kan være alt fra pinlige øjeblikke fra barndommen til sanseoplevelser som fornemmelsen af silke mod huden. Udstillingen udforsker, hvordan fotos/billeder opleves, og hvordan de i sig selv kan danne et minde.

Kunstnerbiografi: Mikkel Høgh Kaldal (f. 1995) arbejder med spørgsmål om selvrepræsentation, dannelse af minder og samspillet mellem virkelighed og fiktion. Ved at tage udgangspunkt i normale hverdagsoplevelser dekonstruerer Høgh Kaldal objekter, billeder og tekster for at skabe nye narrativer, der måske antyder fiktion eller virkelighed, men uden nødvendigvis at afsløre deres oprindelse. I Høgh Kaldals kunstneriske praksis er forholdet mellem tekst og objekt dynamisk. Titler kan opstå fra teksterne, mens teksterne kan blive omformet af objekterne. I Høgh Kaldals tilgang fastholdes fotografiets historiske betydning som en sandhedens værdi men fjerner samtidig objektets materialitet og omformer dets format.

​​

Vi inviterer dig til at udforske Mikkel Høgh Kaldals unikke syn på erindring, billeder og deres betydning.

ENGLISH: 

PRETEND LIKE NOTHING HAPPENED is a solo exhibition by Mikkel Høgh Kaldal. Connecting patterns, images and stories to memories is what makes us able to remember for longer periods of time. These memories can be anything from your embarrassing moments of childhood to sensory memories like how silk feels to your skin. Working with photography, with and without a camera, the exhibition explores how photos/images are experienced and how they can form a memory by themselves.

 

Mikkel Høgh Kaldal (b. 1995) works with questions such as the representation of the self, the inception of memories and the juxtaposition between reality and fiction. Taking normative, everyday experiences as a departure point, Høgh Kaldal breaks down, recreates and re-materializes objects, images, and texts to produce new narratives that may hint at fiction or reality, but without necessarily revealing their origins. 
In Høgh Kaldals’ artistic practice, the relationship between text and object is dynamic. The titles may emerge from the texts, while the texts might be reshaped by the objects. In Høgh Kaldals’ approach, the historic significance of photography as a value of truth fixates the meaning of the work, yet at the same time removes the materiality of the object and remodels its format.

bottom of page