top of page

NOVEMBER

TRANSFORMATION

Gruppeudstilling x åbent laboratorie

Udstillingsdatoer: 10.-25. November

Finissage: 25.11 // kl. 16-19

Workshop: 25.11 // 14-16

Åbningstider:
Fredage: 10-16
Lørdage: 
10-16

transformation u tekst.jpeg

Transformation

Transformation er et eksperimenterende udstillingskoncept, hvor de deltagende kunstneres bidrag konceptuelt tager udgangspunkt i værker, stemninger eller oplevelser, der har fungeret som transformationer eller repræsenterer en kunstnerisk forvandling.

Ud over den konceptuelle udvælgelse af værker, eksperimenterer udstillingsformatet med kunstnerisk økologi som både en filosofisk og praktisk tilgang til at undersøge værkets livscyklus i relation til tid, sted og kontekst.

​I denne forbindelse fungerer Transformation som et åbent laboratoriumkoncept, hvor Tobias Stenberg Christensen og Stine Kloster arbejder i Smallspace under temaet "Transformation." De to kunstnere er blevet sat i stævne til at transformere/remediere et tidligere værk, som har haft en særlig betydning i deres praksis.

Værkerne bliver udviklet i Smallspace mellem den 10. og 25. november, og besøgende er inviteret til at overvære arbejdet og deltage i dialog om den kunstneriske proces samt kunstens transformative kvalitet og potentiale i skabelses-, udførelses- og udstillingsfasen. (Bemærk færre åbningsdage end normalt - med længere åbningstid). 

Foruden værkerne der aktivt skabes under åbningsperioden kan opleves kuratede videoværker af V.E.R.A. og Rosh Zeeba. 

Program for finissage event publiceres i start november. 

#artisticecology #transformation #Artist-in-practice #digitalarts #videoart #soundart #tech-in-art #art-in-tech #remediation
 

kuratering: Stine Kloster

Kunstnere

Working - in - proces: 
 

TOBIAS STENBERG CHRISTENSEN

Tobias Stenberg Christensen (b. 1990) works with assumptions in modern technologies with a specific focus on memory and mental health. Stenberg uses his body, voice and personal history as a starting point for creating his own crude and poor programming languages using everyday objects - nails, dishtowels, ironing boards etc. The work often takes on a ritualistic form with the programming languages hovering somewhere between the poetic and the extremely clunky and inefficient - between assembly and bottomless tar pits. This happens through a bodily process of reverse engineering and subverting paradigms and abstractions away from within modern programming languages and the images embedded within them. Stenberg seeks to make foundational, computational properties and new syntaxes and linguistic expressions objects for poetic experience.

 

Tobias Stenberg Christensen (f. 1990) arbejder med at genforhandle antagelser indenfor moderne teknologier med et særligt fokus på hukommelse og mental sundhed. Stenberg bruger sin krop, stemme og personlige historie som udgangspunkt for at skabe sine egne grove og mangelfulde programmeringssprog ved hjælp af hverdagsobjekter - negle, viskestykker, strygebræt osv. Stenbergs arbejde antager ofte en rituel form, hvor programmeringssprogene svæver et sted mellem det poetiske og det ekstremt klodsede og ineffektive - mellem assembly og bundløse tjærehuller. Dette sker gennem en kropslig proces med reverse engineering og subversiv tilgang til paradigmer og abstraktioner inden for moderne programmeringssprog og de billeder, der er indlejret i dem. Stenberg søger at gøre fundamentale, computationelle egenskaber og nye syntakser og sproglige udtryk til genstand for poetisk erfaringsdannelse. 

 

STINE KLOSTER

 

Stine Kloster (b 1987, aka Ess Beck) combines her work as an experimental musician/sound artist with multimedia art and performance, as she explores the intersection between analogue and digital technology, examining how tools and technology shape creative processes and the subjective production of meaning in context of Cybernetics. In all aspects of her working process, is an ambition to understand the nature and role of sound and technology in relation to the theatrical event, narrative process and Human Behavioral Economics.


Stine Kloster (f. 1987, aka Ess Beck) kombinerer sit arbejde som eksperimentel musiker/lydkunstner med multimedie-kunst og performance. I sit arbejde udforsker hun krydsfeltet mellem analog og digital teknologi og er optaget af hvordan menneskets krop og kognition placerer sig i disse domæners grænseflader. Hun undersøger, hvordan værktøjer og teknologi former kreative processer og subjektiv betydningsskabelse med afsæt i systemteori. I alle aspekter af hendes arbejdsproces er der en ambition om at forstå lydens og teknologiens natur og rolle i forhold til teatrale begivenheder, narrative processer samt adfærdsøkonomi. https://www.essbeck.dk/

Videoværkinstallationer af:

V.E.R.A

ROSH ZEEBA

Udstillingen er støttet Af Statens Kunstfond og Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje.

Workshop

SENSUOUS FLOW

- Listening as a praxis for states of flow
25.11.23   time: 14-16

location: KH7 Kitchen, KH7 artspace
Instructor: Stine Kloster

Discover the power of listening as a praxis for achieving states of flow in our workshop, "SENSUOUS FLOW." This workshop is designed to explore the connection between your ears and artistic flow, working with the individual inherit potential to construct minimal juxtapositions based on sensory activation. The goal is for you to explore the cross section between sensory activation, self-understanding and creative experience.

While rooted in the world of sound art, this workshop is open to anyone looking to enhance their artistic flow.

 

By participating, you'll not only develop your creative skills but also benefit from the group dynamics and creative exchanges that come with it.

Join "SENSUOUS FLOW" to experience the transformative potential of listening as a gateway to flow. 

Language: will be taught in English if there are participants not comfortable with Danish. 

Contact essbeckperson@gmail.com to participate - free of charge

bottom of page