top of page

KH7Smallspace er et udstillingsrum med funktion som prøverum for kunstneriske eksperimenter. 

KH7Smallspace is an exhibition space which functions as a lab for artistic experiments. 

Juni: Refine Reduce Replace

3R x4_stine Kloster.1.png

- Soloudstilling af Stine Kloster

Principperne "Refine Reduce Replace" danner grundlag for etisk praksis i det lægevidenskabelige forskningsarbejde, hvor der indgår levende væsner.

Disse principper har i samspil med MR-teknologien, dannet kreativ ramme om Stine Klosters kunstneriske arbejde med etik og forskning. 

Udstillingen som består af bl.a. lydværk, billeder og skulpturer, har afsæt i kunstnerisk research-forløb ved Aarhus Universitetshospitals MR-Forskningsscannere. Udstillingen er en dokumentarisk, kunstnerisk behandling af de sansemæssige indtryk der blev indfanget under researchforløbet heriblandt samtaler med stedets forskere og deres syn på etik i praksis i nutid og fremtid.

 

Med systemteoretisk blik og ved hjælp af AI-assisteret re-mediering, eksperimenteres med de analoge og digitale æstetiske biprodukter der melder sig i krydsfeltet mellem teknologi, krop og forskning.

bottom of page