top of page

Glimpse Collective

- On Moving Ground

Udstillingsperiode: 6.-14. juli 2024

ÅBNINGSTIDER: Åben alle dage fra kl. 11 til kl. 19
FERNISERING: d. 5. juli kl. 17 i KH7 Artspace

Udstillingen On Moving Ground består af 7 forskellige kunstværker, der hvert er inspireret af uafhængige forskningsprojekter udført af kandidatstuderende fra visuel antropologi og arkitektur.
Hvert værk vil være særskilt, men udstillingens overordnede mål er, at give indblik i måder at leve på, i miljøer præget af enorme forandringer. Sammen vil kunstværkerne tage fat på, hvordan mennesker,
steder og ting dannes, defineres og rekonfigureres i forhold til hinanden, og hvilke erfaringer der er involveret i sådanne transformationsprocesser.

On Moving Ground giver delvise glimt af en række
historier, der foregår i kontekster præget af forandring, og inviterer til dialog om den tilstand af global usikkerhed, vi lever i.

Om kunstværkerne
"Seeding the Future" (Anna Stacey, UK) er en udforskning af aktivister, landmænd og by-gartneres bevarelse af truede indfødte frø i Valencia, Spanien. Gennem en audiovisuel installation undersøger
dette værk de måder, hvorpå menneske-frø-netværk livligt modstår tab af biodiversitet og skaber mulige alternative fremtider for miljøet.

 

Arkitekt Bex Browne (UK) undersøger også menneskets
forhold til miljøet, men i sammenhæng med saltpander i Norditalien. Hendes værk "Salty Bodies and Pickled Rhythms" bruger skitser, modeller og 3D renderinger til at udforske saltholdighedens muligheder for at omdanne en nedlagt bygning til et økologisk designet sundhedscenter.
 

De to arkitekter Evelyn Agren (US/SE) og Ash McCarthy (IR) vil udstille et arkiv fra et byggeprojekt ved Hjerl Hede.
"We used to be gatherers" bruger intuitive byggemetoder til at implementere invasive arter ind i det byggede materiale, udforsker deres værk forholdet mellem lokal, traditionel arkitektur i en globaliseret, moderne kontekst.

Gyri Leader (NO) tager os, i sit værk, med til kysten ud for Nayarit i Mexico, og spørger: hvordan kan vi
forstå havet som et socialt rum, der tillader relationer mellem lokale og udenlandske nytilkomne at tage form, på en måde, der ikke sker på land? I den audiovisuelle installation "Waiting for Waves"
undersøger hun, hvordan spændinger, stridigheder og fælles grundlag bliver synliggjort, mens surfere venter på at fange bølger sammen.

I "Landing" bruger Deirdre Maguire (CA) quiltning til at kortlægge omsorgsnetværket for en mor, der fødte sin datter kort efter at have migreret til Irland for at arbejde i omsorgssektoren. Ved at kombinere
tekstiltraditioner fra Irland og Ghana spænder dette arbejde tværs over kontinenter for at udforske temaer om udnyttelse, empowerment og afbrudt familietilknytning i det globale omsorgsnetværk.

I en anden sensorisk udforskning bruger Lienke Roos (NL) installation til at undersøge erfaringerne fra mennesker, der deltager i svedhytte-ceremonier i Holland. Hendes værk, What do we sense in the
dark? genskaber oplevelsen af denne oprindelige rituelle praksis i udstillingsrummet, og inviterer publikum til at engagere sig i forskellige tilstande ved at bruge alle deres sanser.

 

Nadia Safwat (EG/DK) udforsker i værket "Ghosted Spaces" Kairos ubeboede, huslejekontrollerede lejligheder ved hjælp af objekter, familiearkiver og livshistorier. Dette værk overvejer hvilke historier og minder der opbevares i disse gamle hjem, og hvordan de er viklet ind i spørgsmål om klasse, mobilitet og usikkerhed i en by i hastig forandring.

Denne nye kombination af kunstværker vil danne et multimodalt kludetæppe af historier, der tilsammen adresserer, hvordan forandringer materialiseres og udfolder sig i prekære kontekster.

bottom of page