top of page
foran skyggerne.49.png

Kim Grønborg og Klaus Marthinus

Foran Skyggerne

Udstillingsperiode: 10. - 26. maj 2024

ÅBNINGSTIDER: Torsdag - Lørdag kl. 14-7 
FERNISERING: d. 10. maj kl. 16-18 i KH7 Artspace, der serves ramen og øl til afterparty kl. 18

 

Når man definerer begrebet skygge som en komplementaritet mellem lys og fravær af lys, vil skyggens konkrete manifestation tilsvarende kunne siges at bestå af to forbundne grundaspekter: skyggen som en formørket fremtrædelse bag en oplyst genstand (den ofte konturskarpe form vi gængs kalder skygge), og den samme genstands formørkede eller uoplyste “bagside”, den del af genstandens overflade, som ligger hen i et mørke, fordi det skyggefremkaldende lys ikke har kinamands chance for at oplyse her. Denne anden afgørende del af skyggens hele manifestation, er undseelig, fordi den er afblændet for det seende subjekt på en måde, der gør dens visuelle rolle sekundær og tavs.


Værket “Foran skyggerne” har fokus på dette skyggens diskrete aspekt som værkets æstetiske omdrejningspunkt. Indsamlede materialer og genstande fra det geografiske område Sydhavnskvarteret i Aarhus tjener som skyggefremkaldende remedier, hvor de ”gængse” skygger på vægge, gulv og loft selv bliver udsat for lysets opmærksomhed.


Parallelt med den materielle manifestation af skyggernes fænomenologi har kunstnerne også udstillet deres inspiration og igangsættende overvejelser om analogier til demokratiske processer, hvor oplysning også spiller en hovedrolle: Når et lokalsamfund ønsker at udvikle et givet geografisk område, opstår et offentligt og demokratisk behov for oplysning om det fremtidige, som om det allerede er. Hvilke aftryk vil planer og visioner effektuere hos menneskene, der bruger det fremtidige områdes faciliteter? Hvordan sammenflette visioner og behov med både nutidigt og fortidigt? Man kan lidt populært sige, at det eksisterende må kaste lys på samfundets ønsker for en fremtidig byudvikling. Lys kaster dog også skygger. Skygger kan være smukke. Planers realisering fletter skygger sammen med lys, og visioner sammen med uforudsete virkeligheder.


I tilknytning til værket Foran Skyggerne vil aarhusianere og andre gæster derfor også kunne møde et debatoplæg om forholdet mellem kunst og byplanlægning med afsæt i den aktuelle tilblivelse af området Sydhavnskvarteret, hvor umiddelbart logiske ræsonnementer for områdets fremtidige funktioner måske har ”skyggesider”, som en kunstnerisk ”analyse” kan afdække. Et af disse indlæg består af visuelle prædikatlogiske analyser af nøglesætninger fra “Bydelsplanen - Nord for Jægergårdsgade”


I annekset til udstillingslokalet viser Kim Th Grønborg en serie digitaltryk med titlen “Vanitas”. Her er det en anderledes transformation som er i spil. Visualisering af en overgang fra en tilstand til en anden. Værdiforøgelse af det kasserede, det udsmidte, mad og planterester bliver til ny kraft for næste generation, når de forrådner og nedbrydes. I den proces lyser de op i et forrygende farvespil.

.

bottom of page